ecerlogo1

ECER to skrót nazwy European Congress of Ethnic Religions czyli Europejskiego Kongresu Religii Etnicznych (dawna nazwa - WCER, World Congres of Ethnic Religions). Kongres został powołany w czerwcu 1998 roku z inicjatywy delegatów z 16 różnych krajów Europy, Azji i Ameryki. Inauguracja Kongresu odbyła się w Wilnie (Litwa), ostatnim europejskim kraju, który opierał się najazdowi chrześcijaństwa.

Cele Kongresu zostały sprecyzowane w dwóch deklaracjach z 23 i 25 czerwca 1998 roku. Są nimi: poszanowanie i kultywowanie tradycji, wierzeń, duchowości i kosmologii zakorzenionych w poszczególnych grupach etnicznych, skupianie grup wyznawców religii etnicznych uznających świętość Przyrody i Świata, budowanie dumy z tradycyjnej religii, walka z dyskryminacją etnicznych grup religijnych. Kongres pragnie się skupić na ochronie i rozwoju kultury i świadomości etnicznej. Kongres został powołany by pomóc przetrwać i współpracować etnicznym grupom religijnym ze sobą nawzajem.

Europejski Kongres Religii Etnicznych stanowczo przeciwstawia się dyskryminacji, uciskowi i zniewoleniu opartych na rasie, kolorze, klasie społecznej, religii i narodowości.

Jego mottem jest "Jedność w różnorodności".

Na II kongresie (16-19 sierpnia 1999) utworzono konstytucję ECER, którą ratyfikowano na III kongresie (9-11 Sierpnia 2000).

Obecnie ECER pracuje nad uzyskaniem statusu organizacji pozarządowej u Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rodzima Wiara jest członkiem Kongresu i od wielu lat regularnie bierze udział w jego pracach.

Oficjalna strona European Congress of Ethnic Religions.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 585 Dni
1996-2023 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος