Od dawna, pokąd ludzka pamięć sięga, istnieją dwa przeciwstawne systemy religijne, dwa różne światopoglądy: kosmocentryzm  i teocentryzm. One różnią się zasadniczo zapatrywaniem na Boga/Bogów i na Wszech-Świat – Kosmos, na ich pochodzenie i związanie, na ich współczesność i przyszłość.  Kosmocentryzm jest pierwotnym, wrodzonym postrzeganiem Wszech-Świata – Kosmosu i Bogów. Kosmos powstał i istnieje niezależnie od czegokolwiek, głosi Rgveda, najstarsze zachowane dzieło ludzkiego myślenia. Z wedyjskiego tego jednego powstali Bogowie i Wszech-Świat – Kosmos,  siedziba Bogów i Ludzi. Rodzimowierstwo jest kosmocentryzmem.   Teocentryzm jest wtórny, to wytwór magów i proroków. Teocentryzm naucza o stworzeniu Wszechświata z nicości przez bóstwo istniejące poza czasem i przestrzenią; por. judeochrześcijański dogmat creatio ex nihilo. Teocentryzm głosi istnienie dwu rzeczywistości, przyrodzonej i nadprzyrodzonej, tego świata i tamtego świata, ziemskiego świata i zaświatów. Teocentryczne religie są personalistyczne, skierowane do osoby, obiecują jej wieczne życie. 

Czytaj więcej...

Mieszko wnuk Mieszka to powieść historyczna, której akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XI w. Ta na poły biograficzna powieść poświęcona jest synowi Bolesława Chrobrego, Mieszkowi II Lambertowi, chociaż obejmuje czasy przed objęciem przez niego władzy a kończy się na jego koronacji.

Czytaj więcej...

Nie można być sobą i równocześnie kim innym. Nie można wyznawać jedną religię i równocześnie jakąś inną. To samo dotyczy światopoglądu. Światopogląd i religia przenikają się wzajemnie.  Zawsze istniały dwa przeciwstawne sobie rodzaje światopoglądów: kosmocentryzm i teocentryzm. Tych dwojga podejść do Rzeczywistości nie sposób ze sobą pogodzić. One nie mają nawet najmniejszego wspólnego mianownika, jakiegoś stycznego punktu. Między nimi leży przepaść nie do pokonania.

Czytaj więcej...

Slava rodnim Bogovima! Poštovane predstavnice i predstavnici Orgkomiteta Vijeća, kao koordinator 11. Slavenskog rodnovjernog vijeća htio bih Vas obavijestiti o nekoliko podataka koji se razlikuju u prijevodima Zaključka Vijeća, a po mojem mišljenju, trebale bi biti identične u svim prijevodima kako nebi došlo do zabune.

Czytaj więcej...

W Rosji zmarł jeden z najstarszych przedstawicieli rosyjskiego ruchu rodzimowierczego - Dobrosław. Dobrosław przeszedł długą i trudną drogę życia. Działał w podziemnych organizacjach anty-sowieckich, za co zamknięto go w gułagu, a później w zakładzie dla obłąkanych. W 1990 roku, Dobrosław wraz ze swoimi dorosłymi synami Rodostawem i Viaticzem, osiadł w opuszczonej leśnej wiosce Wiesieniewo, w gminie Shabalinskie, w województwie Kirowskim. W odosobnieniu pisał książki, nauczał ludzi, zajmował się naturalnym gospodarstwem (Rodostaw zajmował się pszczelarstwem, Wiatich rzeźbił na zamówienie drewniane wiadra, bratina, gusli). Dobrosław był jednym z pierwszych, którzy pragnęli ożywić nasze utracone pogańskie tradycje. 24 czerwca 1990 odprawił obrzęd Kupały, na który przyjechało ponad stu pogan.

Czytaj więcej...

Etyka jest ogniwem łączącym wiarę z nauką, jest jedną z dziedzin filozofii - umiłowania wiedzy i ważnym składnikiem każdej religii. Etyka i moralność są bliskoznacznymi pojęciami często używanymi zamiennie. To wywołuje nieporozumienia, bo nie są one bynajmniej tożsame. Etyka, a zwłaszcza ta normatywna jest wartościującą teorią, moralność zaś oceną postępowania konkretnego człowieka lub wspólnoty. Możliwe jest wyodrębnienie różnych rodzajów etyki pod względem naczelnych, wiodących wartości. Wtedy stwierdzamy, że mogą istnieć etyki: twórczości i bezczynności, wolności i przymusu, odpowiedzialności i lekkomyślności, walki i pokory, pracy i kontemplacji, przemian i spokoju, dumy i poddaństwa, rozwoju i zastoju, czynu i bierności, zdrowia i cierpienia, przemian i spokoju, hardości i ustępliwości, nakazów i zakazów. Dalsze przeciwstawne sobie modele etyki są do pomyślenia.

Czytaj więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 585 Dni
1996-2023 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος